Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Faktúry 2012

2012

P.Č. Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma v € s DPH Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia IČO Poznámka
 01  7734047480  za telefón 12 / 2011  20,98  Slovak Telekom, a.s.  35763469  Zaplatené
 02  5148780540  za telefón 12 / 2011  35,89  Orange Slovensko a.s.  35697270  Zaplatené
 03  2115511366  za vodu 4Q / 2011  14,89  VVS a.s. Košice  36570460  Zaplatené
 04 CEN/2498/2011   za vedenie účtu CP  39,96  Dexia banka Slovensko a.s. 31575951  Zaplatené 
 05 2128021236  finančný spravodaj   21,19 Poradca podnikateľa s.r.o. ZA   31592503  Zaplatené 
 06    za členstvo v RVC MI  10.76  Reg.vzdelavacie centrum  35532882   Zaplatené 
 07 7280084319  vyrovnanie el. energie 2011  -344,30  VSE a.s. Košice  36211222  Preplatok 
 08 7297348469  za plyn 01 / 2012  301,00  SPP a.s. Bratislava  35815256  Zaplatené  
 09 14024/11  vývoz KO 12 / 20011  248,50  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené 
10 14025/11 neb.odpad 12 / 2011 24,00 FURA s.r.o. 36211451 Zaplatené
11 122701221 prog.mzdy 2012 52,20 IFOsoft  v.o.s., Prešov 31666108 Zaplatené
12 15034/11 hlas.odp.4Q /  2011 14,40 FURA s.r.o. 36211451 Zaplatemé
13 2121102734 hudob.repr.2012 14,28 SOZA, Bratislana 00178454 Zaplatené
14 5152238849 za telefón  1 / 2012 37,10 Orange Sovensko a.s. 35697270 Zaplatené
15 9735058634 za telefón  1 / 2012 21,13 Slovak Telekom a.s. 35763469 Zaplatené
16 7484907140 za elektrinu 1Q / 2012 600,00 VSE a.s.Košice 3621122 Zaplatené
17 7114155216 za plyn 02 / 2012 292,00 SPP a.s.Bratislava 358115256 Zaplatené
18 1249/12 za harmonogram a vrecia 97.20 FURA s.r.o. 36211451 Zaplatené
19 367/12 neb.odpad 01/  2012 17,28 FURA s.r.o. 36211451 Zaplatené
20 366/12 vývoz KO 01 / 2011 370,49 FURA s.r.o. 36211451 Zaplatené
 21  5155648946  za telefón 02 / 2012  29,99  Orange Slovensko a.s.  35697270 Zaplatené
 22  8736055424 za telefón   21,11  Slovak Telekom a.s. 35763469   Zaplatené

23

 7277410410  za plyn 03 / 2012  275  SPP a.s. Bratislava  35815256  Zaplatené
 24  122703313  prog.účtovníctvo 2012 71,52   IFOsoft v.o.s. Prešov  31666108  Zaplatené
 25  1771/12  neb.odpad 02 / 2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
26   1770/12  vývoz KO 02 / 2012  248,99  FURA s.r.o.     36211451  Zaplatené
 27  8201027903  strav.lístky  2Q / 2012  360,78  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  31396674  Zaplatené
28   12ZF0255 doména a webhosting 2012   71,60  webex media s.r.o. Košice  36815365 Zaplatené
 29  12400491  účtovníctvo v samoispráve 2012 21   RVC Senica n.o.  37986635 Zaplatené 
30   1.12  odpratavanie snehu  210  ABLI-AGRO,s.r.o.Jasenov  46479562  Zaplatené
 31  7322372182  za plyn 04 / 2012  151  SPP a.s. Bratislava  35815256  Zaplatené
 32  5737049377  za telefón 03 / 2012  20.89  Slovak Telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 33  2860/12  neb.odpad 03 / 2012  17.28  FURA s.r.o.  36211451  Zpalatené
 34  2859/12  vývoz KO 03 / 2012  248.59  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 35  2115816765  za vodu 1.Q 2012  13,81  VVS a.s. Košice  36570460 ,Zaplatené
 36    voľby do NR SR 2012  77,31  Obvodný úrad MI    Vratené
 37  5159078288  za telefón 03 / 2012  29.99  Orange Slovensko a.s. 35697270   Zaplatené
 38  3835/12  hlas.odpadu  14,40  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatemé
 39  4446/12       neb.odpad 04/2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatemé
 40  4445/12  vývoz KO 04//2012  246.30  FURA s.r.o. 36211451  Zaplatené
 41  7277468828  za plyn 05//2012  58,00  SPP a.s. Bratiislava 35815256   Zaplateé
 42  7450894811  za elektrinu 2.Q  600,00  VSE a.s.Košice 36211222  ,Zaplatené
 43  20120401  spolufinancovanie vodovod  9 939,95  Gepstav s.r.o. MI  36195901  Zaplatené
 44  20120402  za vodovod  69 908,15  Gepstav s.r.o.MI  36195901  Zaplatené
 45  4738043799  za telefón 04/2012  20,98  Slovak Telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 46  001/2012  prenájom priestranstva  4 965,00  Gepstav s.r.o.MI  36195901  Prijaté
 47 5162530637   za telefón 04/2012    30,17  Orange Slovensko a.s.  35697270  Zaplatené
 48  20120503  za vodovod 128 890,85  Gepstav s.r.o. MI  36195901  Zaplatené
 49  5610/12  za neb.odpad 05/2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451 ,Zaplatené
 50  5609/12  vývoz KO 05/2012  245.51  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 51  7317434652 za plyn 06/2012   25,00  SPP a.s. Bratislava  35815256  Zaplatené
 52  5739036766  za telefón 05/2012  21,59  Slovak Telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 53  5165990320  za telefón 05/2012  38,08  Orange Slovensko a.s.  35697270  Zaplatené
 54  5169461275  za telefón 06 /2012  29,99  Orange Slovensko a.s.  35697270  Zaplatemé
 55 7740031356   za telefón 06 / 2012  20,98  Slovak Telekom a.s.  35763459  Zaplatené
 56  7322443590  za plyn 06 / 2012  23,00  SPP a.s. Bratislava  35815256 ,Zaplatené
 57  0112067819  strav.lístky 3Q/2012  357,20  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  31396674  Zaplatené
 58  2116132649  za vodu 2Q / 2012  13,80  VVS a.s. Košice  36570460  Zaplatené
 59  6811/12  za vývoz KO 06/2012  246.80  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 60   6812/12   za neb.odpad 06/2012   17,28  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 61  20120604  za dovoz drvy  127,50  Oldrich Lukáč Baškovce  34833749  Zaplatrné
 62  402/2012  za skruž  76,80  Plynroz a.s. Sobrance  00594482  Zaplatené
 63  122707331  za prog.vybavenie  19,08  IFOsoft v.o.s. Prešov  31666108 ,Zaplatené
 64  7796/12  hlas.odpadu  14,40  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 65  7114326220  za plyn 07 / 2012  23,00  SPP a.s.Bratislava  35815256  Zaplatené
 66  7457922127  za elektrinu 3Q / 2012  600.00  VSE a.s. Košice  36211222  Zaplatené
 67  5172916887  za telefón  07 / 2012  30,20  Orange Slovensko a.s.  35697270  Zaplatené
 68  4741027630  za telefón 07 / 2012  20.98  Slovak Telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 69  8412/12  za vývoz KO 07 / 2012  367.36  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 70  8413/12  za neb. odpad 07/2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451 ,Zaplatené
 71  90188613  rozbor.vody  293.50  VVS a.s. Košice  36570460  Zaplatené
 72 7104608255   za plyn 08 / 2012  47,00  SPP a.s. Bratislava  35815256  Zaplatené
 73  6805776532  poistenie majetku  311,72  Komunálna poiťovňa a.s.  31595545  Zaplatené
 74  9595/12  za neb.odpad 08/2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 75  9594/12  za vývoz KO 08/2012  245,71  Fura s.r.o.  36211451  Zaplatené
 76  5912036138  finan.spravodajca  19,98  Poradca podnikateľa s.r.o.  31592503  Zaplatené
 77  5176401186  za telefón 08 / 2012  30.06  Orange Slovensko a.s.  35697270 ,Zaplatené
 78  3742017547  za telefón 08 / 2012  20.98  Slovak telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 79  37/2012  za program MDD  180,00  Ing. Barančík Kamenica n/C  41625951  Zaplatené
 80  162/2012  za vývoz kontajnera  30,72  Tech.služby Sobrance  35513861  Zaplatené
 81    za školenie  17,00  RVC Michalovce  35532882  Zaplatené
 82  9.XII  kosenie verej.priest. 80,00   ABLI-AGRO s.r.o.  46479562  Zaplatené
 83  10800/12  za neb.odpad 09/2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 84  10799/12  za vývoz KO 09/2012  247,20  Fura s.r.o.  36211451 ,Zaplatené
 85  2900458877-1  za telefón  0,00  Slovak telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 86  2116450151  za vodu 3Q/2012  15,35  VVS a.s. Košice  36570460  Zaplatené
 87  0112096196  str.lístky 4Q/2012  372,00  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  31396674  Zaplatené
 88  5743005202  za telefón 09/2012  20,98  Slovak telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 89  5179927627  za telefón 09/2012  29,99  Orange Slovensko s.r.o.  35697270  Zaplatené
 90  7449109467  vyučtovanie plyn  272,55  SPP a.s. Bratislava  35815256  Zaplatené
 91  0743993168  za telefón 10/2012  20,98  Slovak telekom a.s.  35763469 ,Zaplatené
92   188/2012  za vývoz kontajnera  31,92  Tech.služby Sobrance  35513861  Zaplatené
 93  11820/12  za hlas. odpadu  14,40  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 94  12529/12  za neb.odpad 10/2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 95  12528/12  za vývoz KO 10/2012  245.61  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 96  7475093891  za elektrinu 4Q/2012  600.00  VSE a.s. Košice  36211222  Zaplatené
 97    za školenie  17,00  RVC Michalovce  35532882  Zaplatené
 98  7307585528  za plyn  11/2012  281,00  SPP a.s. Bratislava  35815256 ,Zaplatené
 99  5183418972  za telefón  10/2012  31,32  Orange Slovensko a.s.  35697270  Zaplatené
 100  006/2012  za vodovod spolúčasť  1 095,74  Obec ruskovce  00325741  Vratené
 101  007/2012  za CO  54,00  OÚ-Michalovce  42097029  Vratené
 102  0744994386  za telefdón 11/2012  20,98  Slovak telekom a.s.  35763469  Zaplatené
 103  5186966287  za telefón 11/2012  29,99  Orange Slovensko  a.s.  35697270  Zaplatené
 104  13735/12  za vývoz KO 11/2012  246,11  FURA s.r.o.  36211451  Zaplatené
 105  13736/12  za neb. cdpad 11/2012  17,28  FURA s.r.o.  36211451 ,Zaplatené
 106  01285/2012  za vlajky  83,57  Olymp rekl. agentúra  32581190  Zaplatené
 107  6/2012  za folklórny súbor  50,00  Obec Poruba p/V  00325651  Zaplatené
 108  497/2012  členské  50,08  ZMOS Bratislava  00584614  Zaplatené
 109  12000609  za reproduktor  132,01  Tirpak Vladimír-VATI  35452722  Zaplatené
 110    členské  64,80  SRZS    Zaplatené
 111  7262654313  za plyn -nedoplatok  331,00  SPP a.s. Bratislva  35815256  Zaplatené
 112  17/2012  členské  36,00  DPO-Michalovce  00415839 ,Zaplatené
 113  0113000624  str.lístky 1/Q 2013  387,00  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  31396674  Zaplatené