Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Faktúry 2013

2013

P.Č. Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma v € s DPH Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia IČO Poznámka
 1  14880/12   kom.odpad 12 / 2012  247,10 FˇURA s.r.o.Rozhanovce  36211451    zapllatené
 2  14881/12  neb.odpad 12 /  2012  17,28  FÚRA s.r.o Rozhanovce  36211451  zaplatené
 3  2073311  Obecné noviny 2013  52,00  INPROST s.r.o Bratislava  31363091  zaplatené
 4  5190499284  telefón 12 / 2012  30,65  Orange Slovensko a.s. Bratislava  35697270  zaplatené
 5  2116774736  voda  IV.Q 2012  10,74  VVS a.s. Košice  36570460  zaplatené
 6    členské RVC  10,79  RVC Michalovce  35532882  zaplatené
 7  73037637119  plyn 01 / 2013  353,00  SPP a.s. Bratislava  35815256  zaplatené
 8  20130001  oprava auta  252,50  AUTO CENTER Jozef Tlchvôň SO  44869738  zaplatené
 9  303325  tlačivá DZN  69,20  INPROST s r.o. Bratislava  31363091  zaplatené
10 0745972785 telfón 12 / 2012 21,36 Slovak Telkom a.s. Bratislava 35763469 zaplatwené
11  5041204026  Fin.spravodajca 2012  11.30  Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina  31592503  zaplatené
 12  130148  Doména a webbhosting 2013  71,60  webex medie s.r.o. Košice  36815365  zaplatené
 13  CEN/2436/2012  poplatok zavedenie účtu CP  39,96  Prima banka Slovensko a.s.  31575951  zaplatené
 14  7287093033  vyrovnanie - elektrina 2012  -153,82  VSE a.s. Košice  36211222  vratené
 15  7416729231  vyrovnanie - plyn 3Q / 2012  75.90  SPP a.s. Bratislava 35815256   zaplatené
 16  132701339  program.vybavenie 2013  43,44  IFOsoft v.o.s. Prešov  31666108  zaplatené
 17  15820/12  hlasenie o odpade  14,40  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 18  I.13  odpratavanie snehu  180,00  ABLI-AGRO, s.r.o. Jasenov  46479562  zaplatené
 19  7297666684  plyn 02 / 2013  342,00  SPPa.s. Bratislava  35815256  zaplatené
 20  3746950930 telefón 01 / 2013 20,98 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 zaplatené
 21 5194097410 telefón 01 / 2013 35,81 Orange Slovensko a.s. BA 35697270 zaplatené
 22 7421111513 elektrina 01,02 /2013 537,00 VSE a.s.Košice 36211222 zaplatené
 23 505/13 neb.odpad 01 / 2013 16,80 FURA s.r.o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
 24 504/13 vývoz odpadu 01 / 2013 366,16 FURA s.r.o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
 25 1263/13 harmonogramy 2013 36,00 FURA s.r.o- Rozhanovce 36211451 zaplatené
 26 2131102880 reproducia hudby 2013 14,28 SOZA Bratislava 00178454 zaplatené
 27 132702288  program.vybavenie 2013  71,52  IFOsoft v.o.s. Prešov  31666108  zaplatené
 28  1739/13  Vývoz odpadu 02/2013  246,11  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 29  1737/13  neb.odpad 02/2013  16,80  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 30  7207759607 plyn 03 / 2013   322,00  SPP a.s. Bratislava  35815256  zaplatené
 31  5197720645  telefon 02 / 2013  30,16  Orange a.s. Slovensko BA  35697270  zaplatené
 32  1747933879  telefón 02 / 2013  20,98  Slovak Telekom a.s. Bratislava  35763469  zaplatené
 33  7282731460  plyn 04 / 2013  177,00  SPP a.s. Bratislava  35815256  zaplatené
 34  IV.13  odpratavanie snehu  90.00  ABLI-AGRO s.r.o.Jasenov  46479562  zaplatené
 35  250/13  vrecia na odpad  95,40  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 36  2811/13  neb.odpad  16,80  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 37  2556/13 vývoz pneumatik  58,32  FURA s.r.o. Rozhanovce  35211451  zaplatené
 38  2810/13  výv.odpadu 03 / 2013  246,80  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 39  5201370884  telefón 03 / 2013 34,92  Orange a.s. Slovensko BA 35697270  zaplatené
 40  7748913689  telefón 03 / 2013  20,98  Slovak Telekom a.s.Bratislava  35763469  zaplatené
 41  0113037398  stravné lístky  388,04  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava  31396674  zaplatené
 42  2117091523  voda I.Q / 2013  6,25  VVS a.s. Košice  36570460  zaplatené
 43  3776/13  hlasenie odpadu  14,40  FURA s.r.o Rozhanovce  36211451  zaplatené
 44  7461196314  za elektrinu 2Q/2013  537,00  VSE a.s. Košice  36211222  zaplatené
 45  7144463492 za plyn 05/2013  68,00  SlPP, a.s. Bratislava  35815256  zaplatené
46 4749900694 ftelefón 04/2013 20,98 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 zaplatené
47 4447/13 neb. odpad 16,80 FURA s.r.o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
48 4446/13 vývoz odpadu 04/2013 245,71 FURA s.r.o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
49    úhrada členského za rok 2013 62,60 Sobranské regionáne združenie samospráv - združenie obcí   zaplatené
 50  7/2013  knihy k MDD  460,00  Knihkupectvo A.Rybnická MI  35452463  zaplatené
 51  5583/13  vývoz odpadu 05/2013  245.41  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 52 5586/13 neb.odpad 16,80 FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
53 9750863914 telefón 05 / 2013 20,98 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 zaplatené
54 5208700028 telefón  05 / 2013 29.,99 Orange a.s. Slovensko BA 35697270 zaplatené
 55  7292770491  za plyn 06 / 2013  29,00  SPP a.s. Bratislava  358152256  zaplatené
 56  5212367790  telefón  06 / 2013  30,47  Orange a.s. Slovenssko BA 35697270   zaplatené
 57  3751807425  telefón 06 / 2013  20,96  Slovak Telekom a.s. Bratislava  35763469  zaplatené
 58  6718/13  neb.odpad  16,80  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 59  6717/13  vývoz odpadu 06/2013  246,90  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
60 7104864506  za plyn 07/2013 27,00 SPP a.s. Bratislava 35815256 zaplatené
61  0113068070  stravné lísky 3Q/2013  400,44  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava  31396674  zaplatené
 62  2117414706  za vodu 2Q/2013  9,43  VVS a.s. Košice  36570460  zaplatené
 63  7552/13  hlás.odpadu IIQ/2013  14,40  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 64  132707338  prog.vybavenie-mzdy  19.08  IFOsoft v.o.s. Prešov  31666108  zaplatené
 65 8344/13 vývoz odpadu 07/2013 365,71 FURA s.r.o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
66 8345/13 neb.odpad 07/2013 16,80 FURA s.r.o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
67 591308150 ver.správa SR  2013 76,00 Poradca podnikateľa s.r.o. ZA 31592503 zaplatené
68 132908003 prog.vybavenie -dane 138,60 IFOsoft.v.o.s. Prešov 31666108 zaplatené
 69  3752790854  telefón 07/2013  20,98  Slovak Telekom a.s. Bratislava  35763469  zaplatené
 70  7478073162  el.energia 3.Q / 2013  537,00  VSE a.s. Košice  36211222  zaplatené
 71  001/2013  5% z ceny práce 04/2013  131,25  SVP š.p.Košice 3602204704  vratené
72 002/2013 5% z ceny práce 05/2013 131,25 SVP š.p. Košice 3602204704  vratené
73 003/2013 5%z ceny práce 06/2013 131,25 SVP š.p. Košice 3602204704  vratené
74 5216040409 telefón 07/2013 38,15 Orange Slovensko a.s. BA 35697270 zaplatené
75 7312777835 plyn 0/8/2013 27,00 SPP.a.s.Bratislava 35815256 zaplatené
 76  2013160090  nákup popolníc  225,00  Katis s.r.o. Košice  36596086  zaplatené
77 680576532 poist. majetku  311,72  Komunalna poisť. Košice  31595545  zaplatené
 78  9514/13  neb.odpad 08/2013  16,80  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 79  9513/13  vývoz odpadu 08/2013  246,11  FURA s.r.o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
 80  7192908360  plyn 09/2013  55,00  SPP.a.s. Bratislava  35815256  zaplatené
 81  5219723586  telefón 08/2013  32.88  Orange Slovensko a.s. BA  35697270  zaplatené
 82  2753748222  telefón 08/2013  20,98  Slovak Telekom a.s. Bratislava  35763469  zaplatené
 83  20130902  vodovod  10692,91  GEPSTAV s.r.o Michalovce  36195901  zaplatené
 84    školenie  18,00  RVC Michalovce  35532882  zaplatené
 85    školenie  18,00  RVC Michalovce  35532882  zaplatené
86 20130903 vodovod 201 901,00 GEPSTAV s. r. o. Michalovce 36195901 zaplatené
87 004/2013 užívanie verej. priestr. 5345,65 GEPSTAV s. r. o. Michalovce 36195901 vrátené
88 10682/13 neb. odpad 09/2013 16,80 FURA s. r. o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
89 10681/13 zmesovy komun.odpad 246,11 Fura s. r. o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
90 005/2013 vodovod 2200,00 Obec JRuskovce 325244 vrátené
91 4754704579 telefón 10/2013 20,98 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 zaplatené
92 5223318054 telefón 30,14 Orange Slovensko a.s. BA 35697270 zaplatené
93 8301069720 stravné lístky 388,04 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava 31396674 zaplatené
94 171/2013 vývoz kontajnera-cint. 33,48 Tech. služby Sobrance 35513861 zaplatené
95 2117740166 vodné a stočné 3,14 VVS a. s. Košice 36570460 zaplatené
97 11729/13 hlásenia o vzniku odpadu 14,40 FURA s. r. o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
98 90228123 rozbor - pitná voda 288,10 VVS a. s. Košice 36570460 zaplatené
99 2117743503 vodné a stočné 4,72 VVS a. s. Košice 36570460 zaplatené
100 56/2013 úcta k starším 202,50 Poľovnícka reštaurácia Remetské hámre 33884757 zaplatené
101 006/2013 vodovod 1542,80 Obec Ruskovce 325244 vrátené
102 7452012673 plyn -425,06 SPP a.s. Bratislava 35815256 vrátené
103   poistenie auto 76,71 Groupama Garancia poisťovňa a.s. Bratislava 47236060 zaplatené
104 2013226 oprava miestnych komunikácií 2904,00 Správa ciest KSK Košice 35555777 zaplatené
105 12394/13 neb.opdad 10/2013 16,80 FURA s. r. o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
106 12393/13 zmesovy komun. odpad 245,41 FURA s. r. o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
107 7435322681 elektrina 537,00 VSE a. s. Košice 36211222 zaplatené
108 7262915871 zemný plyn 237,00 SPP a. s. Bratislava 35815256 zaplatené
109 5755687209 telefón 21,25 Slovak Telekom a. s. Bratislava 35763469 zaplatené
 110  1724/2013  žiadosť - enviro.fond  36,00  EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o  31714030  zaplatené
 111  6/2013  folklór.skupina  94,40  Obec Poruba pod Vihorlatom  325651  zaplatené
 112  5227015343  telefón  30,96  Orange Slovensko a.s.  35697270  zaplatené
 113  13637/13  nebez. odpad 11/2013  16,80 FURA s. r. o. Rozhanovce  36211451  zaplatené
114 13636/13 odpad 11/2013 247,30 FURA s. r. o. Rozhanovce 36211451 zaplatené
115 7302883858 zemný plyn 279,00 SPP a . s. Bratislava 35815256 zaplatené
116 007/2013 analýza pit. vody 44,05 Obec Jasenov 325244 zaplatené
117 007/2013 materiál Co 2013 54,00 Obec Jasenov 325244 zaplatené
118 5230735412 telefón 29,99 Orange Slovensko a. s. 35697270 zaplatené
119 5756663617 telefón 20,98 Slovak Telekom a. s. Bratislava 35763469 zaplatené
 120    voľby VÚC  93,51  Ministerstvo vnútra SR    vrátené
 121    členské 2014  51,34  Združenie miest a obcí Slovenska  00584614  zaplatené
 122    mzdy nep. zamestnancov  59,00  Mesto Sobrance  325791  zaplatené
 123    členské mikro. OKNA  100,00  Obec Vyšné Remety    zaplatené
 124  0113120711  stravné lístky  388,04  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  31396674  zaplatené