Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Kontakt

Toto webové sídlo www.jasenov.ocu.sk spravuje Obec  Jasenov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

 

Obecný úrad
Obec Jasenov

Jasenov 47
073 01 Sobrance

 

IČO: 00 325 244

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Sobrance
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 328
Rozloha: 721  ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279

 

Všeobecné informácie:  jasenov1@post.sk
Podateľňa:   jasenov1@post.sk
Starosta : Ing. Jozef Šabak, mobil: 0915 949 096, jasenov1@post.sk  
Informácie o napĺňaní webového sídla:jasenov1@post.sk      

  

Sekretariát: Mgr. Tatiana Kicová
Tel:
00421 56 659 62 58,  Email: jasenov1@post.sk  

 

Kompetencie:

Obec  Jasenov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Jasenov je zriadený na Mestskom úrade v  Sobranciach.                    .

Úradné hodiny:

 

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

 7:30– 15:30
 7:30– 15:30
 7:30– 17:00
 7:30– 15:30
 7:30– 14:00

  

 

Aktualizované 5.4.2011

Technický prevádzkovateľ: wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk