Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia nevyuživaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov 

  1. Výzva na predkladanie ponúk
    Rekonštrukcia nevyuživaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov
  2. Výkaz výmer
  3. Cenová ponuka - vzor
  4. Zmluva o dielo